น.ท.ทศพงศ์  การชะวี เหรัญญิกชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) พร้อมกับ ร.อ.หญิง ชุลีพร กิจนัทธี มอบเงินช่วยเหลือในนามชมรมฯ ให้บิดา มารดาของ พ.จ.ท.ธีรพรรดิ์ ศรสุวรรณหิรัญ งูดินรุ่น 99 ซึ่งเสียชีวิต เมื่อ 5 พ.ค.2559

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. เป็นประธานในพิธี ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาและถือกำเนิด นักเรียนจ่า พรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ครบ 100 ปี ณ รร.นวก.ศวก.พร. เมื่อ 1 มิ.ย.59

โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความยินดีขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาและถือกำเนิดนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ครบ ๑๐๐ ปี ณ ห้องประชุมของโรงเรียน วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ งูดินรุ่น 59/10 จัดเลี้ยงรุ่นที่ "ไร่พฤกษาวัลเลย์"  ในวันเสาที่ 25 มิ.ย. 59 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี น.อ.จรัญ พันธ์ป้อม เป็นประธานรุ่น 

พิธีฌาปนกิจ พ.จ.ท.ธีรพรรดิ์ ศรสุวรรณหิรัญ นรจ.รุ่น 51 งูดินรุ่น 99 โดยมี น.อ.ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช ผู้อำนวยการ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 ณ วัดสามัคคีบรรพต อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี