การพระราชทานเพลิงศพ แม่ปรุง การชะวี มารดา น.ท.ทศพงศ์ การชะวี ณ วัดศรีบุรีรตนาราม (วัดเพรียว) ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 - พุธที่ 22 มี.ค.60 เวลา 19.00 น.และพระราชทานเพลิง วันพฤหัสบดี ที่ 23 มี.ค.60 เวลา 16.00 น

พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ  (งูดิน) และคณะฯ มอบเงินค่าพวงหรีดเคารพศพ นางบุญมาก เฮงยิ่ง มารดา น.อ.ประทีป เฮงยิ่ง เลขานุการคณะกรรมการชมรมฯ ณ วัดดอนยอ ต.ดอนยอ จ.นครนายก 9 มี.ค.60

วันที่ 27 ม.ค.2560 ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นายประเมิน ไกรรส ผู้อำนวยการเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (กทม.) ศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน 70)

ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ  เป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์หทารเรือ วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 1330 

 

น.ท.ทศพงศ์ การชะวี เหรัญญิกชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) พร้อมสมาชิกงูดินรุ่น 68 มอบเงินค่าพวงหรีดเคารพศพ พ.จ.อ.กิติเกษม หีบโอสถ สมาชิกชมรมประเภทวิสามัญ ณ วัดหลักสี่ เขตบางเขน กทม.เมื่อ 6 ม.ค.60 (หมายเหตุสมาชิกสามัญ : คือศิษย์เก่าที่ได้จ่ายเงินบำรุงชมรม 200 บาท ครั้งเดียวตลอดชีพ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพพร้อมพวงหรีด ซึ่งจะครอบคลุมถึงครอบครัวสายตรงด้วย)