ร.ท.หญิงภัทร์สิริย์ บุปผาเจริญ (งูดิน 88) ตัวแทนศิษย์เก่าชมรมงูดิน มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว พ.จ.ท.ธีรพรรดิ์ ศรสุวรรณหิรัญ นรจ.รุ่น 51 งูดินรุ่น 99 ที่เสียชีวิต ผ่านทาง ร.อ.หญิง ชุลีพร กิจนัทธี (งูดิน 79)ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ พ.จ.ท.ธีรพรรดิ์ ศรสุวรรณหิรัญ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) และพิธีเปิดป้ายโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ 24 เม.ย. 2558 

 

คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ประชุมเรื่องการทอดผ้าป่าสามัคคี หารายได้เพื่อการศึกษาของนักเรียน รร.นวก.ศวก.พร. และเพื่อเป็นสวัสดิการของสมาชิกชมรมฯ วันที่ 19 ธ.ค. 2557

 

กิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่างูดิน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555