ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ งูดิน เพื่อพิจารณาการจัดงาน 100 ปี คืนสู่เหย้า ชาวงูดิน '59 พร้อม ใอบเงินจากการทอดผ้าป่าการกุศลให้ รร.นวก.ศวก.พร.โดย พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ณ ห้องประชุม รร.นวก.ฯ เมื่อ 5 ส.ค.59

น.ท.พรหมพิทักษ์  ไหว้พรหม รับมอบเงิน จากชมรมศิษย์เก่างูดิน เพื่อร่วมจัดสร้างแท่นอนุสรณ์สดุดีวีรชน ของ พัน พ.กรม สน.พล.นย.โดย น.ท.ทศพงศ์  การชะวี เหรัญญิก และ ร.อ.อนุไชย  ทองศรี ผช.เลขานุการ เมื่อ 1 ก.ค.59

ภาพสถาบันเดิม งูดิน

17 มิ.ย.59 ประชุมศิษย์เก่างูดิน ณ รร.นวก.ศวก.พร.

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างงูดิน 80 และ 88 ผลการแข่งขัน งูดินรุ่น 80 ชนะ งูดินรุ่น 88 ด้วยคะแนน 2 ประตูต่อ 0