น.อ.ชำนาญ พัวรักษา ผอ.รร.นวก.ศวก.พร. เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เกษียณอายุราชการของพวกเราชาวงูดิน โดยโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 22 กันยายน 2560 ณ หอ้งประชุม รร.นวก.ศวก.พร. โดยใช้ชื่องาน จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน "งูดิน" สัมพันธ์ พี่น้องกันตลอดไป 

View the embedded image gallery online at:
http://ngoodin.com/website/index.php/39-22-2560#sigFreeIdae27cee208