พิมพ์
หมวด: ngoodin_activity
ฮิต: 160

พลเรือตรี เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) มอบเงินสวัสดิการชมรมฯ ให้บุตรสาว พลเรือตรี สมาน รูปเล็ก ณ นิติเวช รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 14 ก.ย.60