การพระราชทานเพลิงศพ แม่ปรุง การชะวี มารดา น.ท.ทศพงศ์ การชะวี ณ วัดศรีบุรีรตนาราม (วัดเพรียว) ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 - พุธที่ 22 มี.ค.60 เวลา 19.00 น.และพระราชทานเพลิง วันพฤหัสบดี ที่ 23 มี.ค.60 เวลา 16.00 น