วันที่ 27 ม.ค.2560 ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นายประเมิน ไกรรส ผู้อำนวยการเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (กทม.) ศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน 70)