ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ  เป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์หทารเรือ วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 1330