ปาฐกถาพิเศษ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ วันทำบุญคล้ายวันสถาปนา รร.นวก.ศวก.พร. เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ 1 รร.นวก.ศวก.พร.

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) และพิธีเปิดป้ายโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ 24 เม.ย. 2558 (part4)

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) และพิธีเปิดป้ายโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ 24 เม.ย. 2558 (part1)

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) และพิธีเปิดป้ายโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ 24 เม.ย. 2558 (part1)

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) และพิธีเปิดป้ายโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ 24 เม.ย. 2558